Виробниче навчання(85)

18.05.2020

Тема: Машини і обладнання первинної обробки молока.

Домашнє завдання: ст. 205-212.

19.05.2020

Тема: Ведення обліку молока, миття та дезинфекція обладнання.

Домашнє завдання: опрацювати конспект.

22.05.2020

Тема: Значення молока та молочних продуктів з позиції науки про харчування.

Домашнє завдання: підготувати матеріали до презентації “Молоко та молочні продукти”.

25.05.2020

Тема: Ознайомлення з  веденням процесу очищення молока на сепараторах-молокоочисниках.

Домашнє завдання: підготувати матеріал на тему: “Дотримання вимог безпеки праці”.

26.05.2020

Тема: Очищення молока на сепараторах-молокоочисниках. Миття сепаратора.

Домашнє завдання: будова сепаратора.

27.05.2020

Тема: Охолодження молока на пластинчатих охолоджувачах.

Домашнє завдання: опрацювати матеріал: П.Ф. Дяченко, М.С. Коваленко, “Технология молока и молочних продуктов”. – М.: Пищевая промишленность, 1974, с. 27-32, с. 315-321.

28.05.2020

Тема: Миття пластинчатого охолоджувача.

Домашнє завдання: презентація на тему: Розбирання та миття апарату вручну, просушування пластин та зміна гумових ущільнень.

29.05.2020

Тема: Зберігання молока та дотримання його температурного режиму.

Домашнє завдання: підготувати тести на тему: “Приготування миючих та дезинфікуючих розчинів, миття та дезинфекція резервуарів”.

1.06.2020

Тема: Механічна обробка молока. Сепарування молока.

Домашнє завдання: опрацювати конспект.