Виробниче навчання(84)

Модуль ЕГЗ-2.3: Зварювання простих деталей, вузлів.

30.03.2020

Урок 36. Тема: Контроль зовнішнім оглядом і виміром. Вимоги до організацій робочого місця і безпеки праці. Тематична атестація.

2.04.2020

Урок 37. Тема: Джерела живлення зварювальної дуги. Класифікація джерел живлення зварювальної дуги. Основні вимоги до джерел живлення дуги. Динамічні властивості джерел живлення, режим роботи.

6.04.2020

Урок 38. Тема: Зварювальні трансформатори, класифікація. Будова, паспортні дані і технічні характеристики найбільш розповсюджених типів зварювальних трансформаторів.

10.04.2020

Урок 39. Тема: Зварювальні випрямлячі, будова розповсюджених типів зварювальних випрямлячів.. Будова, паспортні дані і технічні характеристики найбільш розповсюджених типів зварювальних випрямлячів.

13.04.2020

Урок 40. Тема: Зварювальні перетворювачі, класифікація. Будова, паспортні дані і технічні характеристики найбільш розповсюджених типів зварювальних перетворювачів Тематична атестація.

16.04.2020

Урок 41. Тема: Дефекти зварних з’єднань і усунення. Класифікація дефектів зварних швів. Дефекти форми шва: напливи і набіги, підрізи, незаплавлені кратери, проплавлення, газові пори, шкаликові включення, тріщини, непровари, причини дефектів і способи запобігання.