Українська мова(95)

Підручник: Українська мова: (рівень стандарту): підручник для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. – Київ: Генеза, 2018.

13.03.2020

Тема: Правопис суфіксів і префіксів.

Д/з: вивчити правила і виконати вправу 258, 262, 263, 267.

16.03.2020

Тема: Уживання великої букви.

Д/з: вивчити правила і виконати вправи 269, 270, 276, 277.

17.03.2020

Тема: Написання складних слів.

Д/з: виконати вправи 282, 289, 290, 291.

18.03.2020

Тема: Написання слів іншомовного походження.

Д/з: вивчити правила і виконати вправи 297, 298, 299, 300, 302, 304.

19.03.2020

Тема: Складні випадки написання прізвищ та географічних назв.

Д/з: вивчити правило, виконати вправи 314, 315, 316.

20.03.2020

Тема: Письмове обґрунтування своєї позиції (свого вибору).

Д/з: виконання вправи 320, написати висловлення на одну з поданих тем.

23.03.2020

Тема: Розрізнення прислівників і співзвучних сполук.

Д/з: вивчити правила, виконати вправи 322, 329, 330.

25.03.2020

Тема: Написання не, ні з різними частинами мови.

Д/з: вивчити правило, виконати вправи 333, 334, 335, 337, 339.

26.03.2020

Тема: Рід іменників.

Д/з: опрацювати памятку, виконати вправи 343, 346, 352, 353, 355.

27.03.2020

Тема: Іменники, що мають лише форму однини чи множини.

Д/з: с. 148-150 вивчити правила, виконати Вправи 357, 362, 365 та тестові завдання Впр. 367.

30.03.2020

Тема: Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку.

Д/з: с. 153-156 вивчити правила, виконати Вправи 384, 386, 388 та тестові завдання Впр. 399.

1.04.2020

Тема: Паралельні закінчення іменників.

Д/з: с. 157-159 вивчити правила; виконати Вправи 393, 395, 397, 398.

3.04.2020

Тема: Урок розвитку мовлення. Письмовий роздум у публіцистичному стилі.

Д/з: с. 159-161 опрацювати алгоритм(план роботи над роздумом) та напишіть роздум у публіцистичному стилі на одну із поданих тем: 1) Як добро має перемагати в нашому недоброму світі? (викладіть ваш погляд на цю проблему); 2) Яких традицій не можна ігнорувати?

6.04.2020

Тема: Словозміна іменників 4-ї відміни.

Д/з: с. 162-163 вивчити правила, виконати Вправи 405, 406, 407, 408 та виконайте тестові завдання Впр. 409.

7.04.2020

Тема: Кличний відмінок.

Д/з: с. 163-166 вивчити правила; виконати Вправи 411, 414, 415, 416 та тестові завдання Впр. 417.

9.04.2020

Тема: Творення й відмінювання імен по батькові.

Д/з: с. 166-168 вивчити правила; виконати Вправи 418, 420, 422, 424 та тестові завдання Впр. 427.

10.04.2020

Тема: Готуємося до тематичного оцінювання.

Д/з: виконайте тестові завдання с. 169.

16.04.2020

Тема: Практична риторика. Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки.

Д/з: с. 171-174 опрацювати термінологію (суперечка, завдання суперечки, причини деструктивних суперечок та різновиди суперечки; дискусія, полеміка, диспут, дебати); виконати Вправи 430, 432 та письмово обґрунтуйте важливість конструктивного діалогу в таких сферах життя: політиці, освіті, бізнесі, культурі, сімейному житті.

21.04.2020

Тема: Правила ведення суперечки. Аргументи.

Д/з: с. 174-179 ознайомитись із правилами ведення суперечки; помилками в аргументації та поняттям (аргумент, теза, факти, види аргументів); виконати Вправи 437, 439 та викладіть письмово свою позицію та наведіть аргументацію у вигляді замітки до газети на тему “Молодь за чисте довкілля”.

23.04.2020

Тема: Участь у дискусії.

Д/з: с. 179-180 ознайомитись із пам’яткою “Етапи дискусії”, виконати Вправу 442 та підготуйте короткий виступ на тему: “Чи потрібно стежити за модою?”

27.04.2020

Тема: Полемічні прийоми. Мистецтво відповідати на запитання.

Д/з: с. 181-182 ознайомитись із поняттями (полеміка, полемічні прийоми); виконайте Вправи 445, 447 та письмово спростуйте одну з наведених тез: 1) Освіта робить людину залежною від знань і не дає їй свободи; 2)Розподіляти обов’язки між членами сім’ї не потрібно, тому що все треба робити разом.

30.04.2020

Тема: Урок розвитку мовлення. Проєкт.

Д/з: підготуйте диспут (можливо, спільно з батьками) на одну з таких тем: 1) Коли людина стає дорослою?, 2) Чи потрібно завжди говорити правду?, 3) Комп’ютеризація суспільства: за і проти. Методичні рекомендації щодо написання диспуту на с. 184.

4.05.2020

Тема: Дискусія на тему: “Мовна мода – це добре чи погано?”

Д/з: с. 180, повторити памятку “Етапи дискусії” та підготувати виступ на тему: “Мовна мода – це добре чи погано?”

13.05.2020

Тема: УРМ. Контрольне есе.

Д/з: повторити памятку “Правила для написання есе”; написати контрольне есе на одну із тем: “Гаджети чи реальне спілкування?” “Чого потрібно уникати в спілкуванні?”

18.05.2020

Тема: Аналіз контрольного есе.

Д/з: зробити аналіз контрольного есе (робота над помилками); повторити вивчений матеріал.

21.05.2020

Тема: Підсумковий урок (узагальнення та систематизація вивченого матеріалу).