Технології(84)

12.03.2020

Урок № 70. Тема: Підсумковий урок (захист проектів).

Урок № 71. Тема: Кресленик, як графічний документ. Вимоги Державних стандартів до виконання та оформлення креслеників.

Урок № 72. Тема: Правила оформлення креслень, правила нанесення розмірів.

Домашнє завдання: § 1, 2, опрацювати і законспектувати матеріал ст.4-6, ст. 27-50

13.03.2020

Урок № 73. Тема: Креслення плоских предметів. Поділ відрізка, кола на рівні частини.

Урок № 74. Тема: Креслення плоских предметів. Спряження.

Домашнє завдання: § 3, ст.51-80 виконати завдання на ст. 56-57 № 1; ст.80 № 1, 2.

16.03.2020

Урок № 75. Тема: Основні правила зображення геометричних об’єктів на площині за допомогою центрального, паралельного та прямокутного проеціювання.

Урок № 76. Тема: Послідовність побудови та читання видів на креслениках (головний вид, вид зверху, вид зліва, додатковий вид, місцевий вид).

Урок № 77. Тема: Послідовність знаходження точок перетину прямих з геометричними тілами та послідовність знаходження ліній взаємного перетину геометричних тіл.

Домашнє завдання: опрацювати матеріал на ст. 7-26 та § 4.

17.03.2020

Урок № 78. Тема: Побудова точок перетину прямих з геометричними тілами.

Урок № 79. Тема: Призначення та алгоритм виконання технічного рисунку.

Домашнє завдання: опрацювати матеріал за посиланням Побудова точок перетину…, §7, ст. 199-203.

18.03.2020

Урок № 80. Тема: Технічний рисунок та ескіз на різних етапах проектної діяльності. Підсумковий урок.

Урок № 81. Тема: Перерізи та розрізи при виконанні креслень предметів.

Домашнє завдання: § 5, ст. 131-166.

19.03.2020

Урок № 82. Тема: Правила виконання та доцільність використання розрізів та перерізів на креслениках деталей виробу.

Урок № 83. Тема: Розрізи та перерізи при виконанні креслень деталей, які мають складну форму.

Домашнє завдання: § 5, ст. 166-174 опрацювати та законспектувати.

20.03.2020

Урок № 84. Тема: Поєднання вигляду та розрізу.

Урок № 85. Тема: Вибір зображень на кресленнях.

Домашнє завдання: § 6, ст. 174-179.

23.03.2020

Урок № 86. Тема: Використання виглядів, розрізів та перерізів на креслениках.

Урок № 87. Тема: Складальні креслення. Зображення з’єднань на складальних кресленнях.

Домашнє завдання: опрацювати § 6, ст. 179-189, § 12, ст. 351-369, виконати завдання № 2, ст. 366.

24.03.2020

Урок № 88. Тема: Правила зображення з’єднань деталей.

Урок № 89. Тема: Правила зображення з’єднань деталей.

Домашнє завдання: § 13, ст. 370-379, ст. 394-407.

25.03.2020

Урок № 90. Тема: Виконання  не рознімних з’єднань.

Урок № 91. Тема: Шорсткість. Допуски та посадки.

Домашнє завдання: § 13, ст. 374, ст. 411-427, ст. 429-436, опрацювати таблиці.

26.03.2020

Урок № 92. Тема: Використання довідкової інформації для нанесення розмірів і граничних відхилень, позначення шорсткості поверхонь, відомостей про матеріал деталі.

Урок № 93. Тема: Читання та деталювання складальних креслень.

Домашнє завдання: § 15, ст. 451-480, виконати завдання № 1, 3, ст.465.

27.03.2020

Урок № 94. Тема: Підсумковий урок.

Урок № 95. Тема: Процес виконання, читання та деталювання складальних креслеників. Масштаб пропорційності.

Домашнє завдання: опрацювати § 16, ст. 481-494.

1.04.2020

Урок № 96-97. Тема: Деталювання складальних креслеників.

Домашнє завдання: опрацювати та законспектувати  §16.

3.04.2020

Урок № 98. Тема: Правила зображення з’єднань деталей, виконання, читання та деталювання складальних креслеників в процесі проектної діяльності.

Домашнє завдання: опрацювати матеріал (пункт 9) https://history.vn.ua/pidruchniki/bilenko-technology-10(11)-class-2018/10.php, виконати завдання.

7.04.2020

Урок № 99. Тема: Правила зображення з’єднань деталей, виконання, читання та деталювання складальних креслеників в процесі проектної діяльності.

Урок № 100. Тема: Види й призначення будівельних креслеників; особливості зображень на будівельних креслениках.

Домашнє завдання: опрацювати конспект уроку, вивчити графічні позначення будівельних креслень.

8.04.2020

Урок № 101. Тема: Види й призначення будівельних креслеників; особливості зображень на будівельних креслениках.

Домашнє завдання:  опрацювати матеріал, підручник ст. 36-44.

14.04.2020

Урок № 102. Тема: Виконання та читання будівельних креслень.

Домашнє завдання: опрацювати матеріал “Читання креслень”.

15.04.2020

Урок № 103. Тема: Призначення та основні види технічних схем.

Домашнє завдання: опрацювати матеріал “Читання креслень”.

16.04.2020

Урок № 104. Тема: Читання та виконання основних видів технічних схем.

Урок № 105. Тема: Захист проектів. Підсумковий урок.

Домашнє завдання: захист проектів.