Технології(81)

12.03.2020

Тема: Визначення теми та завдань проекту. Пошук інформації та технік для реалізації проекту.

Тема: Добір технологій та технік для реалізації проекту.

Домашнє завдання: опрацювати матеріал за посиланням Пошук інформації… , підготувати інформацію по проекту, презентація.

17.03.2020

Тема: Характеристика ключових понять для досягнення поставлених завдань. Організація робочого місця. Етапи проектної діяльності.

Тема: Визначення послідовності реалізації проекту. Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій.

Домашнє завдання: опрацювати матеріал http://№1 , http://№2

18.03.2020

Тема: Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій. Дотримання правил безпеки життєдіяльності.

Тема: Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій.

Домашнє завдання: робота по проекту, використовуючи памятку.

19.03.2020

Тема: Підсумковий урок.

3.04.2020

Тема: Складання електричної схеми для реалізації поставленого завдання. Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій.

Домашнє завдання: опрацювати схеми 1 та 2.

7.04.2020

Тема: Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій.

8.04.2020

Тема: Виконання робіт відповідно до обраних технік т а технологій.

Домашнє завдання: робота по проекту.

10.04.2020

Тема: Підключення і програмування застосованих електроелементів.

Тема: Підключення і програмування застосованих електроелементів.

Домашнє завдання: переглянути матеріал у підручнику.

15.04.2020

Тема: Підключення і програмування застосованих електроелементів.

Тема: Презентація та оцінка проектної роботи.

Домашнє завдання: підготуватися до захисту проекту.

29.04.2020

Тема: Презентація та оцінка проектної діяльності.

Домашнє завдання: презентація проектів.

30.04.2020

Тема: Підсумковий урок (узагальнення та систематизація вивченого).