Технології (85)

12.03.2020

Тема: Страхові компанії: їх функціональна суть та основні операції.

Домашнє завдання: опрацювати матеріал за посиланням Страхові компанії

17.03.2020

Тема: Підсумковий урок.

18.03.2020

Тема: Поняття, види та функції бірж.

Домашнє завдання: опрацювати матеріал та законспектувати Поняття та функції бірж…

20.03.2020

Тема: Рушійні сили розвитку підприємництва.

Домашнє завдання: опрацювати матеріал за посиланням https://pidruchniki.com/18641210/ekonomika/rushiyni_sili_pidpriyemnitstva , презентація “Рушійні сили розвитку підприємництва”

8.04.2020

Тема: Визначення теми та завдань проекту. Вибір сфери діяльності. Пошук підприємницьких ідей та їх джерело реалізації.

Домашнє завдання: обрати тему проекту, опрацювати матеріал Пошук інформації…, презентація.

13.04.2020

Тема: Добір засобів та аналіз інформації для реалізації проекту. Добір форми організації бізнесу.

Домашнє завдання:

17.04.2020

Тема: Характеристика ключових понять для досягнення поставлених завдань. Визначення послідовності реалізації проекту.

Домашнє завдання:

29.04.2020

Тема: Виконання робіт відповідно до складеного бізнес-плану.

Домашнє завдання: робота над проектом.