Техніка лабораторних робіт(85)

15.04.2020

Урок № 1-2. Тема: Вимоги до хіміко-бактеріологічної лабораторії. Призначення і обладнання лабораторного стола. Правила безпеки праці в хімічній лабораторії.

Домашнє завдання: опрацювати конспект, виписати головне. Повторити правила поводження в лабораторії.

16.04.2020

Урок № 3-4. Тема: Посуд для лабораторних досліджень. Механічні, хімічні та інші фізичні методи очищення і миття посуду. Сушіння хімічного посуду.

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, зробити конспект.

Урок № 5-6. Тема: Лабораторно-практична робота: Класифікація лабораторного посуду. Його миття, сушіння, прожарювання.

Домашнє завдання: сторінки 12 – 20 – опрацювати теоретичний матеріал, записати хід роботи.

17.04.2020

Урок № 7-8. Тема: Контрольна робота. Основні поняття про розчини. Класифікація розчинів. Поняття концентрації та кислотності розчинів. Техніка приготування розчинів.

Домашнє завдання: опрацювати конспект. Виписати головне.

Урок 9-10. Тема: Приготування розчинів за заданою ма­совою часткою з твердої речовини та води.

Домашнє завдання: виписати теоретичний матеріал.

21.04.2020

Урок 11-12. Тема: ЛР «Приготування розчинів за заданною массовою часткою з твердої речовини та води. Проведення розрахунків».

Домашнє завдання: https://drive.google.com/open?id=1KKnJ9UvvaSKCFE8sFXq1KuyiE1flmOSe продовжити опрацьовувати матеріал.

Урок 13-14. Тема: ЛР «Приготування розчинів з заданною массовою часткою з більш концентрованого розчину. Проведення розрахунків».

Домашнє завдання: ст.48-54.

22.04.2020

Урок 15-16. Тема: ЛР «Приготування точних розчинів. Приготування розчинів з фіксаналів».

Домашнє завдання: ст.46 – 47 переписати.

23.04.2020

Урок 17-18. Тема: Поняття про титрування. Індикатори. Автоматичне титрування.

Домашнє завдання: ст. 53-61.

24.04.2020

Урок 19-20. Тема: Розчини солей, кислот, лугів. Неводні розчини. Розчинення хімічних речовин в органічних розчинниках.

Домашнє завдання: Ст. 42 – 46 конспект.

27.04.2020

Урок 21-22. Тема: Контрольна робота. Загальні поняття фільтрування.

Домашнє завдання: ст. 31 – 39 – прочитати, виписати головне.

Урок 23-24. Тема: Виділення осадів. Центрифугування. Правила робот из центрифугами.

Домашнє завдання: ст. 39 – 43. Зробити конспект по даній темі.

28.04.2020

Урок 25-26. Тема: ЛПР «Проведення фільтрування при звичайному тиску та при охолодженні».

Домашнє завдання: опрацювати питання на ст. 39.

Урок 27-28. Тема: ЛПР «Відділення осадів, що важко відфільтровуються».

Домашнє завдання: переглянути відео про фільтрування https://www.youtube.com/watch?v=d_-2jhuwn-I   https://www.youtube.com/watch?v=FfYmNXhh7PI

30.04.2020

Урок 29-30. Тема: ЛПР «Проведення промивання осадів та легколетких рідин. Робота з центрифугами».

Домашнє завдання: повторити правила роботи з центрифугою!
ст. 41 – 42.

Урок 31-32. Тема: Визначення відносної густини речовин ареометрами, пікнометрами, методами зрівноваження.

Домашнє завдання: виписати основне (конспект).

4.05.2020

Урок 33-34. Тема: Визначення молекулярної ваги за густиною пари.

Домашнє завдання: ст. 90 (конспект, хід дії досліду).

5.05.2020

Урок 35-36. Тема: Визначення температури плавлення і кипіння твердих та рідких хімічних речовин. Контрольна робота.

Домашнє завдання: Тема 5. Ст. 59 – 62.

Урок 37-38. Тема: Поняття про дистиляцію і екстракцію.

Домашнє завдання: конспект по темі 8 ст.82-86.

6.05.2020

Урок 39-20. Тема: Перегонка. Сублімація.

Домашнє завдання: продовжуємо опрацьовувати конспект по сторінкам 82 – 86. 

Урок 41-42. Тема: ЛПР «Проведення перегонки при звичайному тиску та перегонки водяним паром».

Домашнє завдання: ст. 24 – 26 записати хід роботи, та повторити теоретичний матеріал.

7.05.2020

Урок 43-44. Тема: ЛПР «Проведення екстрагування твердих речовин і рідин».

Домашнє завдання: ст. 7 – 10 (конспект).

Урок 45-46. Тема: Процеси випаровування та упарювання.

Домашнє завдання: почати опрацьовувати дану лекцію. Записуємо тему. Прочитуємо всю лекцію.

8.05.2020

Урок 47-48. Тема: Прилади для випарювання. Правила безпеки праці при випарюванні.

Домашнє завдання: замалювати випарювальний апарат. Завершуємо складання конспекту з лекції.

12.05.2020

Урок 49-50. Тема: Повторення теми «Перегонка, екстракція, сублімація». Методи висушування. Прилади для висушування.

Домашнє завдання: ст. 11 – 14,  законспектувати.

Урок 51-52. Тема: Кристалізація. Упарювання маточних розчинів.

Домашнє завдання: ст. 1 – 4 законспектувати.

13.05.2020

Урок 53-54. Тема: ЛПР «Висушування органічних рідин, твердих речовин».

Домашнє завдання: конспект.

Урок 55-56. Тема: ЛПР «Упарювання маточних розчинів».

Домашнє завдання: зробити конспект.

14.05.2020

Урок 57-58. Тема: Очищення речовин методом діалізу.

Домашнє завдання: ст. 90 – 95 – конспект.

15.05.2020

Урок 59-60. Тема: Паперова та іонообмінна хроматографія – основні методи очищення речовин.

Домашнє завдання: ст. 95 – 104 – конспект.

19.05.2020

Урок 61-62. Тема: Приготування спеціальних поживних середовищ.

Домашнє завдання: ст. 32 – 47,  Повторити.

Урок 63-64. Тема: Техніка посіву та культивування чистої культури мікроорганізмів.

Домашнє завдання: ст. 32- 47, продовження повторення даної теми. Вивчити хід роботи.

21.05.2020

Урок 65-66. Тема: ЛПР «Вивчення чистих культур мікроорганізмів».

Домашнє завдання: ст. 69 -71.