Математика(95)

Математика 10 клас: А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір, 2018 https://pidruchnyk.com.ua/1153-matematyka-10-klas-merzlyak.html

Геометрія

18.03.2020

Урок № 40. Тема: Множення вектора на число і його властивості.

Домашнє завдання: § 41, № 41.5, 41.7, 41.10.

23.03.2020

Урок № 41. Тема: Скалярний добуток векторів.

Домашнє завдання: § 42, № 42.4, 42.6, 42.8.

Урок № 42. Тема: Розв’язування задач. Самостійна робота.

Домашнє завдання:  № 42.10, 42.11, 42.15.

3.04.2020

Урок № 43. Тема: Розв’язування задач.

Домашнє завдання: № 40.8, 40.10, 41.12.

8.04.2020

Урок № 44. Тема: Контрольна робота.

Домашнє завдання: повтор. § 6.

15.04.2020

Урок № 45. Тема: Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач.

Домашнє завдання: повторити § 4-6.

Алгебра

13.03.2020

Урок № 39. Тема: Рівняння дотичної до графіка функції.

Домашнє завдання: § 21, № 21.2, 21.4.

Урок № 40. Тема: Практикум по розв’язуванню вправ. Самостійна робота.

Домашнє завдання: № 20.8, 20.10, 21.6.

20.03.2020

Урок № 41. Тема: Ознаки зростання і спадання функції.

Домашнє завдання: § 22, № 22.2, 22.4.

27.03.2020

Урок № 42. Тема: Точки екстремуму функції.

Домашнє завдання: § 23, № 23.2, 23.4.

6.04.2020

Урок № 43. Тема: Найбільше і найменше значення функції.

Домашнє завдання: § 24, № 24.2, 24.4.

13.04.2020

Урок № 44. Тема: Дослідження функції та побудова її графіка.

Домашнє завдання: § 25, № 25.2.

27.04.2020

Урок № 45. Тема: Розв’язування вправ. Самостійна робота.

Домашнє завдання: повтор. §3, розв. самост. роботу.