Хімія(95)

Відповіді надсилати на ел. адресу: bondaryou63@gmail.com

Хімія. Підручник для 10 класу  (Рівень стандарту). Автор: О.Г.Ярошенко – 2018  https://pick.net.ua/ru/10-class/2388-khimiia

16.03.2020

Тема: Презентація навчальних проектів.

Домашнє завдання: підготувати реферати на обрані теми. Теми на ст. 207 підручника.

18.03.2020

Тема: Презентація навчальних проектів (продовження).

Домашнє завдання: повторити §11 – 22.

19.03.2020

Тема: Підсумково – узагальнюючий урок «Оксигеновмісні органічні сполуки».

Домашнє завдання: опрацювати §22;  контрольна робота: виконати завдання 9 – 15,  ст. 128 – 129 письмово.

24.03.2020

Тема: Насичені й ароматичні аміни.

Домашнє завдання: опрацювати §23; завдання 2 на ст.138.

26.03.2020

Тема: Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну.

Домашнє завдання: опрацювати §23 (конспект).

27.03.2020

Тема: Амінокислоти.

Домашнє завдання: опрацювати §24(конспект); переглянути відеоурок по темі «Амінокислоти. Білки» https://www.youtube.com/watch?v=kfeIvrpwwtA

30.03.2020

Тема: Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків.

Тема: Навчальні проекти.

Домашнє завдання: опрацювати § 25, 26 (конспект), переглянути відеоурок по темі “Амінокислоти. Білки”; готуємо повідомлення у зошиті на такі питання: 1. Поясніть, чому дітям і спортсменам рекомендується споживати багато білків. 2.Вагомий внесок українських вчених у дослідження біологічної ролі білків та інших органічних речовин.

3.04.2020

Тема: Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації. Пластмаси. Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.

Домашнє завдання: конспект до § 28-29.

6.04.2020

Тема: Каучуки, гума.

Домашнє завдання: конспект до § 30, ст. 176, завдання № 3, 4 письмово.

9.04.2020

Тема: Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмасс в контексті сталого розвитку суспільства.

Домашнє завдання: Опрацювати конспект усно. Виконати кроссворд після конспекту – письмово.

23.04.2020

Тема: Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування.

Домашнє завдання: §31 (конспект).

Тема: Презентація навчальних проектів.

Домашнє завдання: Опрацювати питання після §31.

24.04.2020

Тема: Контрольна робота на тему «Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі».

Домашнє завдання: Виконати контрольну роботу.

27.04.2020

Тема: Семестрова контрольна робота з хімії.

Домашнє завдання: Виконати контрольну роботу. 

29.04.2020

Тема: Зв’язки між класами органічних речовин.

Домашнє завдання: §32 (перемалювати схему ст.185 – 186 з формулами).

Тема: Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти).

Домашнє завдання: §33 – зробити конспект. На вибір в зошиті підготувати повідомлення про вітамін або фермент.

30.04.2020

Тема: Роль органічної хімії у розв’язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів.

Домашнє завдання: §34 (конспект).