Хімія (91)

Відповіді надсилати ел. адресу: bondaryou63@gmail.com

Хімія. Підручник для 10 класу  (Рівень стандарту). Автор: О.Г.Ярошенко – 2018 https://pick.net.ua/ru/10-class/2388-khimiia

Хімія. Підручник для 11 класу (рівень стандарту). Автор: О.Г. Ярошенко – 2019 https://pick.net.ua/ru/11-class/2623-khimiia-16

13.03.2020

Тема: Багатоатомність і звязки між классами органічних речовин.

Тема: Вітаміни і ферменти.

Домашнє завдання: §32 (конспект), §33 (конспект, опрацювати таблицю 15 ст. 187 -188).

18.03.2020

Тема: Роль органічної хімії в розвязанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем.

Тема: Презентація навчальних проектів.

Домашнє завдання: опрацювати   §34 (конспект, виписати терміни), підготувати реферати на обрані теми.

19.03.2020

Тема: Повторення основних уявлень про будову атома.

Тема: Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

Домашнє завдання: переходимо до вивчення хімії по підручнику за 11 клас!  https://www.youtube.com/watch?v=DZtF9FenMTg , опрацювати §2 (хімія 11 клас).

20.03.2020

Тема: Електронні і графічні електронні формули атомів s, p, d елементів. Принцип «мінімальної енергії.

Домашнє завдання: §1 опрацювати, записати нові визначення (хімія 11 клас), переглянути відео урок https://www.youtube.com/watch?v=M1mXtEB_Wy4

24.03.2020

Тема: Збуджений стан атома. Валентні стани елементів.

Тема: Виконання завдань різної складності.

Домашнє завдання: опрацювати § 3, виконати завдання ст. 22- 24.

25.03.2020

Тема: Виконання завдань різної складності.

Домашнє завдання: виконати завдання ст. 22- 24.

26.03.2020

Тема: Контрольна робота.

Тема: Природа хімічного зв’язку. Йонний зв’язок.

Домашнє завдання: опрацювати §5 ст. 26 – 29 (до металічного зв’язку).

30.03.2020

Тема: Ковалентний зв’язок.

Тема: Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку.

Домашнє завдання: опрацювати § 6, ст. 31-35.

1.04.2020

Тема: Водневий зв’язок.

Домашнє завдання: опрацювати § 6, ст. 35-36, конспект.

7.04.2020

Тема: Металічний зв’язок. 

Домашнє завдання: конспект по § 5, ст. 29-30.

9.04.2020

Тема: Кристалічний і аморфний стани твердих речовин.

Домашнє завдання: опрацювати § 7.

Тема: Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

Домашнє завдання: завдання 1- 5, ст.43.

13.04.2020

Тема: Представлення навчальних проектів.

Домашнє завдання: повідомлення “Застосування рідких кристалів”.

14.04.2020

Тема: Представлення навчальних проектів.

Домашнє завдання: повідомлення “Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці”.

15.04.2020

Тема: Розв’язування вправ різної складності.

Домашнє завдання: § 8, завдання 1-8.

Тема: Узагальнення з теми “Хімічний зв’язок і будова речовин”.

Домашнє завдання: виконати контрольну роботу.

16.04.2020

Тема: Повторення пройденого матеріалу.

Домашнє завдання: передивитися та повторити конспекти за 2 семестр.

17.04.2020

Тема: Підсумкова контрольна робота.