Інформаційні технології(95)

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/13212/1/Informatics.pdf

17.04.2020

Урок № 3. Тема: Текстові та графічні документи.

Д/з: Текстові та графічні документи, програми для їх створення. Стилі оформлення та подання інформації. MS Word, Publisher. Створення алгоритму проведення теплової та механічної обробки молока за допомогою програми MS Word.

Урок № 4. Тема: Мультимедійні технології.

Д/з: Мультимедійні технології. Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій. Power Point.

24.04.2020

Урок № 5. Тема: Мультимедійні технології.

Д/з: Мультимедійні технології. Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій. Power Point.

Урок № 6. Тема: Лабораторно-практична робота №1.

Д/з: Створення текстових документів за допомогою программ: MS Word, Publisher. Стилі оформлення та подання інформації.