Інформаційні технології(94)

https://sites.google.com/site/myfirstsitegalcol/osnovni-merezni-servisi

13.03.2020

Урок № 5. Тема: Мережні системи та сервіси.

Д/з: Загальні відомості про мережі. Локальні, корпоративні і глобальні мережі. Загальні відомості про Internet, електронна пошта та телеконференції. Браузери.

Урок № 6. Тема: Лабораторно-практична робота.

Д/з: Лабораторно-практична робота: Пошук інформаційних ресурсів в мережі Internet. Використання електронної пошти. Реєстрація на поштовому сервері.