Інформатика(81)

https://sites.google.com/view/distance-informatics-10/модуль-графічний-дизайн

18.03.2020

Тема: Художні ефекти. Робота з символьними об’єктами.

Д/з: Урок 27.

6.04.2020

Тема: Робота з текстом. Макетування. Художнє оформлення тексту. Ділова графіка.

Д/з: Урок 28.

10.04.2020

Тема: Комп’ютерна верстка. Програми для комп’ютерної верстки: інтерфейс, основні функції. Інструменти роботи з текстом і зображенням. Концепція багатосторінкового документа. Смислові та художньо-декоративні завдання при підготовці поліграфічної продукції. Основні друкарські терміни. Основи композиції і архітектоніки багатосторінкового видання. Вимоги єдності стилю в графічній композиції.

Д/з: Урок 29.

13.04.2020

Тема: Листівка. Призначення. Композиційні прийоми створення листівки. Шрифтові композиції та графічні елементи листівок. Створення листівки (колаж).

Д/з: Урок 30.

15.04.2020

Тема: Багатосторінкові видання та їх формат. Загальні питання побудови композиції шпальти (смуги ) набору. Сітка. Складові шпальти набору (кегль шрифту, інтерліньяж, відстань між колонками (середник), поля). Методи композиції тексту та графіки в смузі набору.

Д/з: Урок 31.

21.04.2020

Тема: Перенос слів. Шрифтові виділення. Колонцифри. Колонтитули. Виноски. Художні ефекти. «Коридори». Висячі рядки. Текстові – видільні – титульні шрифти. Акценти. Абзацний відступ. Буквиця. Відбиття лінійками.

Д/з: Урок 32.

24.04.2020

Тема: Буклет. Призначення. Принципи композиції. Види буклетів. Способи складання буклетів. Види згинів буклету. Технологічні особливості виготовлення буклетів. Вибір конструкції буклету. Аналіз існуючих стилів і видів буклетів, їх конструктивних форм і матеріалів. Створення шпальт(смуг) набору буклету. Визначення текстового вмісту, вибір шрифту. Контактні відомості. Визначення ілюстративної частини буклета. Розробка оригіналу макета буклету. Верстка буклету.

Д/з: Урок 33.

30.04.2020

Тема: Створення шпальт(смуг) набору багатосторінкового видання (ескіз). Обкладинка журналу. Розробка логотипу. Створення обкладинки журналу . Макетування багатосторінкового видання – журналу. Вибір теми. Формат видання. Концепція верстки. Рубрикація. Підбір шрифту (кегль, гарнітура).

Д/з: Урок 34.

4.05.2020

Тема: Макет журнального розвороту. Підбір ілюстративного матеріалу, винесення, підписи, підзаголовки і заголовки, елементи графічного оформлення видання. Побудови композиції шпальт набору. Оформлення та макетування багатосторінкового видання – журналу. Верстка журналу.

Д/з: Урок 35.

Модуль. Комп’ютерна анімація (35 год.)
https://www.sites.google.com/site/nmsurokinformatyky/uroki/10-klas/vibirkovij-modul-komp-uterna-animacia

4.05.2020

Тема: Анімація. Види анімації. Комп’ютерна анімація.

Д/з: Урок 1.

5.05.2020

Тема: Порівняння растрової та векторної анімації.

Д/з: Урок 2.

Тема: Тривимірне моделювання і анімація.

Д/з: Урок 3.

7.05.2020

Тема: Програмні середовища для створення анімації. Формати файлів комп’ютерної анімації.

Д/з: Урок 4; повторення вивченого матеріалу.