Фізика і астрономія(91)

Фізика 10 клас (за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)

12.03.2020

Урок № 76-77. Тема: Розв’язування задач. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес.

Д/з: Вправа № 37, §38.

16.03.2020

Урок № 78-79. Тема: Розв’язування задач. Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина.

Д/з: Вправа № 38, §39.

17.03.2020

Урок № 80-81. Тема: Розв’язування задач. Підсумкове заняття по темі «Основи термодинаміки».

Д/з: Вправа № 39, §36-39.

20.03.2020

Урок № 82-83. Тема: Практикум з розв’язування задач.

Д/з: Вправа №1-8, Вправа № 9-18.

24.03.2020

Урок № 84. Тема: Практикум з розв’язування задач.

Д/з: Вправа № 19-25.

30.03.2020

Урок № 85. Тема: Практикум з розв’язування задач.

Д/з: Вправа № 26-35.

1.04.2020

Урок № 86. Тема: Підсумкове заняття..

Д/з: Узагальнююче повторення.