Фізика і астрономія(81)

Фізика 11 клас (за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)

16.03.2020

Урок № 174-175. Тема: Розв’язування задач. Шкала електромагнітних хвиль.

Д/з: Вправа 34, §35.

18.03.2020

Урок № 176-177. Тема: Розв’язування задач. Узагальнююче повторення теми: «Оптика».

Д/з: §24-35   Вправа 24-35.

24.03.2020

Урок № 178. Тема: Підсумкове заняття з теми «Оптика».

Д/з: §24-35 Вправа 24-35.

26.03.2020

Урок № 179-180. Тема: Дослід Резерфорда. Постулати Бора. Енергетичні рівні атома. Розв’язування задач.

Д/з: §36, вправа 36.

27.03.2020

Урок № 181-182. Тема: Види спектрів. Основи спектрального аналізу. Квантово-оптичні генератори (лазери).

Д/з: §37 Вправа 37, §38 Вправа 38.

9.04.2020

Урок № 183. Тема: Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія зв’язку атомних ядер.

Д/з: §39.

13.04.2020

Урок № 184-185. Тема: Розв’язування задач. Радіоактивність. Основний закон радіоактивного розпаду.

Д/з: Вправа 39, §40.

16.04.2020

Урок № 186. Тема: Розв’язування задач.

Д/з: Вправа 40.

17.04.2020

Урок № 187-188. Тема: Експериментальна робота № 8. Моделювання радіоактивного розпаду. Отримання та застосування радіонуклідів. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання.

Д/з: ознайомлення з виконанням експериментальної роботи № 8 Моделювання радіоактивного розпаду (ст.. 250), §41.

22.04.2020

Урок № 189. Тема: Експериментальна робота № 9. Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями.

Д/з: ознайомлення з виконанням експериментальної роботи №9. Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями.

Урок № 190. Тема: Ланцюгова ядерна реакція поділу ядер Урану. Термоядерні реакції.

Д/з: §42.

23.04.2020

Урок № 191-192. Тема: Розв’язування задач. Елементарні частинки.

Д/з: №42, §43.

28.04.2020

Урок № 193-194. Тема: Розв’язування задач.

Д/з: №43.

5.05.2020

Урок № 195. Тема: Підсумкове заняття з теми «Атомна та ядерна фізика».

Д/з: § 36-43 Повторення вивченого матеріалу.