Біологія і екологія(91)

Відповіді надсилати на ел. адресу: bondaryou63@gmail.com

«Біологія і екологія(рівень стандарт)» підручник для 10 класу (авт. Остапченко Л.І.; Балан П.Г.; Компанець Т.А.; Рушковський С. Р.) -2019 https://pidruchnyk.com.ua/1368-biologiya-ekologiya-ostapchenko-10-klas.html

23.03.2020

Тема: Генетичний моніторинг в людських спільнотах.

Тема: Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування. Закономірності розподілу алелів в популяціях.

Домашнє завдання: опрацювати §34, 35, 36-38.

24.03.2020

Тема: Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю. Їхні причини.

Домашнє завдання: опрацювати усно §39. Після теми в зошитах записати повідомлення про якусь генетичну хворобу (деякі є перечислені в параграфі).

31.03.2020

Тема: Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико – генетичне консультування та його організація.

Тема: ЛР №2 «Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості».

Домашнє завдання: опрацювати § 40 (виписати нові терміни); https://drive.google.com/open?id=19T8dCwIvTcpl_W23ZnpVUaZpdXycjowj

10.04.2020

Тема: Практична робота №2 «Розвязання типових генетичних задач».

Домашнє завдання: переглянути відео уроки
https://www.youtube.com/watch?v=cNtfkFSb6xc https://www.youtube.com/watch?v=K-vEvPdLduU
записати задачі, які подає вчитель в даних уроках.

22.04.2020

Тема: Проект: створення буклету, постеру, презентації (на вибір) на тему(на вибір).

Домашнє завдання: теми на вибір для створення буклету. Презентації, постеру: «Генетичний моніторинг в людських спільнотах», «Скринінг-пограми для новонароджених», «Генотерапія та її перспективи».

Тема: Урок узагальнення по темі «Спадковість і мінливість».

Домашнє завдання: Виконати контрольну роботу.