Біологія і екологія(81)

Відповіді та виконані завдання надсилати на ел. адресу: bondaryou63@gmail.com

«Біологія і екологія (рівень стандарту)» підручник для 11 класу (авт. Остапченко Л.І.; Балан П.Г.; Компанець Т.А.; Рушковський С. Р.) -2019

http://www.urok.net.ua/11-klas/biologiya-i-ekologiya-riven-standartu-pidruchnik-dlya-11-klasu-avt-ostapchenko-l-i-balan-p-g-kompanec-t-a-rushkovskij-s-r-2019.html

12.03.2020

Тема: Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в контексті сталого розвитку.

Тема: Поняття про екологічне мислення. Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля.

Домашнє завдання: опрацювати § 50, виконати практичну роботу №3, ст. 171; повторити §39-50 для контр. роботи.

Тема: Контрольна робота  Сталий розвиток і раціональне природокористування

Тема: Завдання та досягнення сучасної селекції. Внесок сучасних вітчизняних учених – селекціонерів.

Домашнє завдання: опрацювати § 51, 52, законспектувати.

13.03.2020

Тема: Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів.

Домашнє завдання: §53, проконспектувати до ст.179

https://www.youtube.com/watch?v=VzeMrmMXLQc

17.03.2020

Тема: Явище гетерозису та його генетичні основи.

Домашнє завдання: § 53, ст. 179 – 180, конспект.

21.04.2020

Тема: Значення для планування селекційної роботи вчення М.І.Вавилова про центри різноманітності та походження культурних рослин, закону гомологічних рядів спадкової мінливості.

Домашнє завдання: §54 (конспект).

22.04.2020

Тема: Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції.

Домашнє завдання: Опрацювати §55 повторити § 51 – 60.

29.04.2020

Тема: Генна інженерія людини. Контрольна робота.

Домашнє завдання: §60 – прочитати
http://www.myshared.ru/slide/1248169/ переглянути презентацію